Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet, Regeringen

Ny FN-ambassadör

Publicerad

Regeringen har idag utsett ambassadören Anna Karin Eneström till ny chef för Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna (FN) i New York.

Anna Karin Eneström är för närvarande biträdande chef på Sveriges FN-representation. Hon har tidigare bland annat varit Utrikesråd för politiska frågor vid UD och även arbetat som biträdande kanslichef hos ordföranden i generalförsamlingen vid FN i New York. Anna Karin Eneström har vidare tjänstgjort vid representationen i Strasbourg, ambassaden i Nairobi och vid FN-representationen i New York. Hon har också tidigare varit ambassadör i Islamabad och Kabul samt arbetat som svensk representant i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) vid EU-representationen i Bryssel.