Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Life science-strategi för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft

Publicerad

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar. Dessa måste mötas med sektorsöverskridande samverkan, nya arbetssätt och fortsatta satsningar på forskning och systeminnovation. Med den nationella strategin lägger regeringen ett långsiktigt ramverk i syfte att stärka Sverige som ledande life science-nation.

Life science har länge varit ett prioriterat område för regeringen, vilket nu resulterat i en nationell strategi. Strategin blir ett viktigt verktyg i regeringens arbete med att möta de hälsoutmaningar vi står inför och samtidigt stärka företagens konkurrenskraft.

Strategin är utformad som ett långsiktigt ramverk till vilket insatser löpande kan kopplas under mandatperioden. Ramverkets prioriteringar och målsättningar bygger på de behov och utmaningar som sektorns aktörer har pekat ut. För att strategin ska vara framgångsrik måste alla sektorns aktörer vara med och bidra.

– Den globala konkurrensen hårdnar. Life science-industrin är en av våra viktiga basnäringar som vi behöver värna om. Vi måste säkerställa att svenska företag får de förutsättningar som krävs för att kunna växa och ta plats på den internationella marknaden, samtidigt som vi vill vara ett förstahandsval för den globala industrins investeringar, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Sverige kan vara stolta över att vi är framstående inom forskning och innovation. Att vi satsar på det här är förutsättningen för en framgångsrik life science-sektor. Regeringen vill att fler kliniska studier ska bedrivas i svensk hälso- och sjukvård. Vi är ett litet land, men genom att konkurrera med hög kvalitet och rätt kompetens kan vi öka vår attraktivitet, säger Matilda Ernkrans minister för högre utbildning och forskning.

– Sverige har de förutsättningar som krävs för att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin. Det är förstås viktigt för att attrahera investeringar till Sverige men ytterst handlar det om vinster för individer, genom förbättrad hälsa och ökad egenmakt och trygghet, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen vill stärka svensk life science genom ett tydligt nationellt ledarskap. I strategin sätter regeringen upp 30 målsättningar som bedöms vara särskilt angelägna att uppnå. Life science-kontoret och samordnaren Jenni Nordborg ska bidra till effektivare samverkan, samarbete och samordning i arbetet med att implementera strategin.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg
Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressträffen webbsänds

Du kan se pressträffen på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansprogrammen bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

De fyra samverkansprogrammens teman för 2019-2022 är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som regeringspartierna ingått med Centerpartiet och Liberalerna och bygger på Sveriges och svenskt näringslivs styrkor och områden som bedöms vara av stor betydelse för framtida tillväxt:

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter