Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkt driftstöd till små butiker i sårbara och utsatta glesbygder

Publicerad

Tillgänglighet till dagligvaror är en av flera förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna bo, verka och leva i alla delar av landet. Regeringen förlänger därför förstärkningen av det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta glesbygder. Totalt kommer stödet uppgå till 70 miljoner kronor årligen under 2020–2022.

Regeringen inrättade 2015 ett särskilt driftstöd på 35 miljoner kronor årligen riktat till små dagligvarubutiker i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Driftstödet fördubblades under 2018–2019. Nu fortsätter förstärkningen av stödet på 70 miljoner kronor årligen under 2020–2022.

Driftstödet gör stor skillnad för de företagare som driver de allra minsta dagligvarubutikerna i Sveriges gles- och landsbygder. Dessa små butiker fungerar som viktiga servicepunkter och är ofta ombud för exempelvis apotek och Systembolaget samt för post- och betaltjänster.

Det särskilda driftstödet bidrar till att uppfylla målet för den regionala tillväxtpolitiken och möjliggör bland annat investeringar som annars riskerar att inte genomföras. Driftstödet kan även användas till olika kompetenshöjande insatser, vilket ytterligare stärker långsiktigheten för de minsta butikerna.

– En sammanhållen landsbygdspolitik är en prioriterad fråga för regeringen och det särskilda driftstödet är en del av det arbetet. Stödet bidrar konkret till möjligheten att bo, verka och leva i alla delar av landet säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter