Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Fler brott som barn misstänks för ska utredas

Publicerad

Regeringen har torsdagen den 19 december beslutat om att tillsätta en utredning om en bred översyn av reglerna om utredningar mot barn som begår brott. Allvarliga brott som begås av barn under 15 år bör alltid utredas av polis. Det ska också ses över om fler fall ska prövas i domstol genom så kallad bevistalan. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram om åtgärder mot gängkriminaliteten.

– Tidiga ingripanden mot barn som misstänks för brott är särskilt viktiga. Ett exempel är de ungdomsrån som vi sett öka den senaste tiden och går ner i åldrarna. Allvarliga brott som begås av barn under 15 år bör alltid utredas av polis. Vikten av att ingripa tidigt är avgörande för att hindra en fortsatt kriminell karriär, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Fler utredningar kan bidra till att socialtjänsten får ett bättre underlag för sina bedömningar och det kan bidra till att fler barn får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med översynen är att förbättra regelverket och säkerställa en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet i utredningar mot barn. Uppdraget avser såväl utredningar mot barn som inte har uppnått straffmyndighetsåldern om 15 år som utredningar mot barn som är straffmyndiga.

Utredaren ska ta ställning till hur samverkan mellan berörda myndigheter kan stärkas när det gäller barn som misstänks för brott. I uppdraget ingår vidare en utvärdering av reglerna om drogtester av barn under 15 år i syfte att säkerställa att drogtester genomförs i tillräcklig omfattning. En snabb reaktion från samhällets sida kan vara särskilt viktigt för unga lagöverträdare. Utredaren ska därför även ta ställning till om det bör införas en möjlighet för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst för ungdomar mellan 15 och 18 år.

Utredare blir Eva Wendel Rosberg som är lagman i Malmö tingsrätt. Hon ska lämna sina förslag senast den 21 juni 2021.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.