Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett enklare och mer effektivt samarbete inom EU för att komma åt kriminellas brottsvinster

Publicerad

Nästa år börjar nya regler att gälla inom EU som ska förenkla och effektivisera det gränsöverskridande samarbete som bland annat syftar till att komma åt kriminellas brottsvinster. Denna vecka remitteras en departements­promemoria med lagförslag som ska göra det möjligt för svenska myndigheter att tillämpa de nya EU-reglerna.

– Att komma åt kriminellas brottsvinster är ett effektivt sätt att bekämpa grov brottslighet. Eftersom sådan brottslighet många gånger är gränsöverskridande och tillgångar lätt flyttas mellan medlemsstater är ett effektivt samarbete inom EU av stor vikt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

De nya EU-reglerna innebär bland annat att det skapas bättre möjligheter för svenska myndigheter att få hjälp med att frysa och förverka en persons tillgångar som finns i en annan medlemsstat. Reglerna innebär också en skyldighet för svenska myndigheter att verkställa andra medlemsstaters beslut om frysning och förverkande.

EU-reglerna kommer att vara direkt tillämpliga för medlemsstaternas myndigheter. I den departementspromemoria som kommer att remitteras föreslås vissa kompletterande bestämmelser till EU-reglerna. Bland annat föreslås att åklagare och Kronofogde­myn­dig­het­en ska vara de myn­dig­heter som är behöriga att använda reglerna i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 19 december 2020.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.