Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Beslut om ett nationellt avhopparprogram

Publicerad

Torsdagen den 19 december beslutar regeringen om ytterligare en åtgärd från 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet. Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen får ett gemensamt uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram.

En viktig åtgärd för att förebygga och bekämpa brottslighet och våldsbejakande extremism är att fler individer får det stöd de behöver från samhället för att kunna lämna dessa miljöer. Ofta är det en lång och svår process där de individuella behoven är många och skiftande, vilket kräver samordnade insatser från flera samhällsaktörer.

– Vi behöver göra mer för att motivera människor att hoppa av och stötta dem som är beredda att ta steget att lämna grov kriminalitet bakom sig. Det finns flera fungerande verksamheter i landet redan idag, men stödet till avhoppare behöver bli mer effektivt och samordnat på nationell nivå. Bostadsorten får inte vara avgörande för om avhopparen ska få något stöd, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen ger ett uppdrag till Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen att ta fram ett myndighetsgemensamt nationellt avhopparprogram. Programmet ska bidra till att stödet till personer som vill eller kan motiveras till att lämna kriminella eller extremistiska miljöer eller grupperingar blir mer kunskapsbaserat, effektivt och samordnat. Det ska också utgöra ett ramverk för såväl långsiktig samordning på strategisk nivå, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte, som för konkreta stödjande insatser till kommuner och organisationer i det civila samhället som kommer i direkt kontakt med personer som vill hoppa av. I uppdraget ingår även att bedöma om uppdraget ska omfatta grupper som agerar mot bakgrund av hedersrelaterade motiv.

Kriminalvården ska ansvara för samordning av uppdraget och uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 december 2020.

Regeringen avser därutöver att fördubbla det bidrag som Polismyndigheten fördelar till avhopparverksamheter, från 5 miljoner kronor till 10 miljoner kronor per år.

– När vi angriper gängkriminaliteten gör vi det brett, med både brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder. När polisen nu tar exceptionella krafttag mot gängbrottsligheten svarar vi samtidigt med att dubblera stödet till verksamheter som hjälper individer att lämna de kriminella gängen, och införa ett nationellt avhopparprogram, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.