Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre vård vid vestibulit

Publicerad

Socialstyrelsen ska utreda och lämna förslag på hur myndigheten kan stödja utvecklingen av en välfungerande vårdkedja mellan primärvård och specialistvård för patienter med vestibulit. Uppdraget är en del av regeringens satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa.

– Vestibulit är en sjukdom som kan innebära stor smärta och lidande för de kvinnor som drabbas. Att förbättra vården och kunskapen om vestibulit är inte bara en hälsofråga utan även en jämställdhetsfråga, säger socialminister Lena Hallengren.

Vestibulit är en smärtsjukdom som innebär att kvinnan har ont i slemhinnan kring slidöppningen vid beröring. Vestibulitdiagnoserna har fördubblats under en tioårsperiod men samtidigt saknas kunskap och kännedom om sjukdomen, både bland vårdpersonal och patienter. Det saknas också en enhetlig diagnossättning och vårdpersonal upplever ett behov av mer kunskap om diagnostisering och behandling.

I uppdraget ska Socialstyrelsen även se över vilka behov av kunskapsstöd som finns samt påbörja framtagandet av kunskapsstöd på området.

Socialstyrelsen får använda 2 miljoner kronor under 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2021. En delredovisning med en beskrivning av vårdkedjan och hur den kan stödjas ska lämnas senast den 15 december 2020.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter