Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Tidiga insatser ska skydda barn från att fara illa

Publicerad

Tidiga insatser är ofta avgörande för barn och unga som riskerar att fara illa. Socialstyrelsen får nu i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke kan öka. Uppdraget är en del i regeringens särskilda åtgärdsprogram mot gängkriminalitet, det så kallade 34-punktsprogrammet.

– Socialtjänsten måste kunna ingripa tidigt, även då samtycke saknas och då förutsättningarna för tvångsvård inte är uppfyllda. Det är viktigt för att förebygga att barn och unga far illa, till exempel genom att utveckla en kriminell livsstil eller i situationer då det finns hedersproblematik, säger socialminister Lena Hallengren.

– Barn som har det svårt ska få stöd och hjälp. Det kan inte vara så att barn nekas insatser på grund att föräldrarna säger nej, säger jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen.

Socialtjänsten kan redan i dag ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga men möjligheterna är begränsade. Regeringen vill öka möjligheterna så att insatserna kan ges i fler fall och i fler situationer.

I uppdraget ska Socialstyrelsen ta fram konkreta lagförslag men även andra förslag som inte är författningsförslag.

Öppna insatser utan samtycke innebär i dag att den unge får stöd, till exempel i form av kontaktperson eller kontaktfamilj. Socialstyrelsen ska bland annat se över om fler typer av insatser behövs, samt om det så kallade mellantvånget i LVU även ska kunna användas vid brister i barnens hemmiljö.

Regeringen har i regeringsförklaringen utlovat att barn och unga i högre grad ska få stöd och hjälp från socialtjänsten utan vårdnadshavarnas samtycke. Även i regeringens särskilda åtgärdsprogram mot gängkriminalitet, det så kallade 34-punktsprogrammet, anges att socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer.

Socialstyrelsen får använda 700 000 kronor för uppdraget under 2019 och regeringen beräknar att avsätta ytterligare 2 000 000 kronor för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 2 december 2020.

Uppdraget bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.