Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper stärker förmågan att bekämpa terrorism

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som innebär att den svenska nationella insatsstyrkan ska få genomföra operationer tillsammans med norska särskilda insatsgrupper för att bekämpa terrorism. Vid operationerna ska norska tjänstemän få ges polisiära befogenheter i Sverige.

Den svenska polisen fick 2017 utökade möjligheter att samarbeta med EU-staters särskilda insatsgrupper. Propositionens förslag innebär att polisen ska få samarbeta på motsvarande sätt med norska särskilda insatsgrupper.

– Det är viktigt för vår motståndskraft mot terrorism att vi nu utökar polissamarbetet med Norge, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förslagen, som har sin bakgrund i ett avtal som Sverige och Norge undertecknade i september 2018, föreslås träda i kraft i april 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg