Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete utreds

Publicerad Uppdaterad

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga insatser inom sina verksamheter. Men en stor del av detta arbete sker på frivillig basis. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas.

Brottsförebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kommunerna har en central roll i detta arbete och kan bidra med insatser inom ramen för exempelvis socialtjänst och skolverksamhet och i arbetet med samhällsplanering eller tillsyn. Det finns dock inget övergripande kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete och arbetets omfattning, nivå och organisering i landets kommuner varierar.

Det måste finnas förutsättningar i hela landet att förebygga brott, att bryta en kriminell bana och förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet. En särskild utredare ska därför föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar.

– Regeringen fortsätter att satsa på det brottsförebyggande arbetet. Den här utredningen är ett viktigt steg mot att vidareutveckla detta arbete i hela landet och ligger i linje med regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I utredningen ingår bland annat även att utreda hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet och vid behov lämna andra förslag.

Utredningen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh