Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan talar på AI-konferens

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan kommer imorgon att tala om regeringens arbete med artificiell intelligens på konferensen AI Summit 2019. Konferensen arrangeras av IT&Telekomföretagen, Teknikföretagen och AI Hub och syftar till att illustrera hur näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor tillsammans behöver arbeta för en hållbar och cirkulär ekonomi.

Idag står mänskligheten inför utmaningar. Nya lösningar behövs för att vända utvecklingen mot en hållbar och cirkulär ekonomi. IT&Telekomföretagen, Teknikföretagen och AI Hub vill med årets upplaga av AI Summit blicka framåt och ge en bild av en möjlig framtid. Det är arrangörernas övertygelse att det är med hjälp av forskning och innovation inom AI som lösningar på de globala utmaningarna kan nås. Detta fordrar i sin tur samarbete mellan såväl näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

– Om hela ekosystemet samordnar kan vi stärka svensk konkurrenskraft och bli bäst på att använda och utveckla hållbara AI-lösningar, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

IT&Telekomföretagen kommer vid konferensen att presentera den svenska branschkoden för AI som håller på att tas fram och som ska vara klar i år.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter