Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan lyfter upp industrins betydelse i omställningen

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan håller idag ett anförande på IF Metalls storföretagskonferens i Stockholm. Inför fackliga representanter från flera av de större industriföretagen kommer statsrådet bland annat att ta upp de utmaningar och möjligheter som kommer med digitaliseringen och klimatomställningen.

– En bidragande anledning till att Sverige idag är ett av världens mest innovativa länder är vår tradition av samverkan. Samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga, och mellan arbetsmarknadens parter har tjänat vårt land väl och kommer fortsatt att vara avgörande i klimatomställningen. Rätt hanterat kommer omställningen öka vår konkurrenskraft och leda till att nya jobb skapas, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter