Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson besöker Libanon, Jordanien, Palestina och Israel

Publicerad

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, besöker Libanon, Jordanien, Palestina och Israel den 13-18 oktober för möten med regeringsföreträdare, multilaterala aktörer och civilsamhällesorganisationer.

Besöket utgör en möjlighet att följa upp arbetet med Sveriges regionala strategier för utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika; Palestina samt för Syrienkrisen. Resan kommer även att belysa regeringens satsning på demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat.

I samtal med aktörer i Libanon och Jordanien kommer Peter Eriksson uttrycka Sveriges fortsatta stöd för responsen för flyktingar från Syrien samt diskutera krisens påverkan på värdsamhällen och FN:s roll i att möta behoven. Ministern besöker även syriska flyktingfamiljer i Libanon och ett läger för syriska flyktingar i Jordanien.

I Libanon möter ministern bland annat socialminister Richard Kouyoumjian, företrädare för FN och civilsamhällesorganisationer samt besöker ett palestinskt FN-flyktingläger.

Under besöket i Jordanien träffar Peter Eriksson planeringsministeriet med ansvar för internationell utveckling, FN-organisationer och företrädare för samarbetsprojekt med fokus på yttrandefrihet och pressfrihet samt regionalt miljö- och klimatsamarbete.

I Palestina möter Peter Eriksson premiärminister Mohammad Shtayyeh, civilsamhällesorganisationer, internationella biståndsaktörer och FN:s humanitära organ. Samtalen kommer bland annat att utgöra en del i förberedelserna för en ny biståndsstrategi för Palestina.
Vid sitt besök i Israel kommer ministern besöka Yad Vashem, ett museum för åminnelsen av Förintelsen. Ministern kommer även att träffa israeliska civilsamhällesorganisationer för samtal om frågor som rör Israel/Palestinakonflikten.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.