Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson talar om EU:s gemensamma jordbrukspolitik på Politikerforum

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson är ett av tre statsråd som imorgon medverkar vid höstens första Politikerforum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Landsbygdsministern inleder mötet med att tala om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

– Förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter på EU-nivå och parallellt med dessa förhandlingar pågår förberedelser för det nationella genomförandet i Sverige. En nationell strategisk plan för CAP ska utarbetas och inför det arbetet ser jag fram emot att ta emot regionernas inspel om behov och prioriteringar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen inrättade i juli 2015 ett forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Forumet består av två delar: ett tjänstemannaforum och ett politikerforum som vardera träffas fyra gånger per år. Syftet med forumet är att föra en kontinuerlig dialog om långsiktiga och strategiska frågor av betydelse för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. I politikerforumet deltar höga politiska representanter för Sveriges samtliga 21 regioner

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson. 

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.