Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson medverkar i EU:s urfolksdialog i Umeå

Publicerad

I samband med EU Arctic Forum i Umeå den 3-4 oktober medverkar landsbygdsminister Jennie Nilsson i EU:s årliga urfolksdialog, Arctic Indigenous Peoples’ Dialogue. Landsbygdsministern kommer bland annat att tala om vikten att lyssna och lära av de arktiska urfolken i ljuset av klimatförändringarna.

– De arktiska urfolkens röster är oumbärliga i tider av tuffa utmaningar för den arktiska regionen, inte minst vad gäller klimatförändringarna och dess konsekvenser. Vi har mycket att lära av våra urfolk kring hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

EU Arctic Forum är det första arrangemanget i sitt slag och samarrangeras av Sverige och EU. Till forumet inbjuds olika regeringsföreträdare, EU-representanter, företrädare för arktiska regioner och kommuner, civilsamhället, urfolk, forskare, studenter, näringslivet med flera.

På fredag står EU-kommissionen värd för EU:s arktiska urfolksdialog, Arctic Indigenous Peoples’ Dialogue. Syftet med dialogen är att ha ett meningsutbyte med olika företrädare för urfolk runt EU:s arktiska region om samarbetsinriktning, med särskilt fokus på näringsliv och mänskliga rättigheter. I år är första gången som urfolksdialogen genomförs i Sverige.

Parallellt med EU Arctic Forum hålls också ett utrikesministermöte inom Barentsrådet som avslutning på Sveriges tvååriga ordförandeskap.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.