Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Hundra extra miljoner svenska kronor för insatser i nordöstra Syrien

Publicerad

Idag har Sveriges regering beslutat att öka strategibeloppet för Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen med 100 miljoner kronor.
- Vi fortsätter vårt omfattande engagemang för att rädda liv och lindra nöd i Syrien och dess grannländer. Vårt bistånd gör skillnad, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Dagens beslut om 100 extra miljoner kronor är vikta åt situationen i nordöstra Syrien. Befolkningens behov i området är omfattande och den lokala förmågan att möta dem är mycket begränsad. Den pågående turkiska offensiven har ytterligare försämrat läget.

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen omfattar flera länder: Syrien, Libanon, Jordanien och Turkiet.

Det övergripande syftet med Syrienkrisstrategin är att stärka resiliensen hos den syriska befolkningen och hos utsatta grupper i Syriens grannländer. Det innebär att stärka motståndskraft, återhämtnings- och anpassningsförmåga hos civila. Strategin omfattar två resultatområden – stärkt resiliens, mänsklig säkerhet och frihet från våld, samt stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.  Jämställdhet genomsyrar båda områdena.

- Syrienkrisstrategin har till exempel redan bidragit till att förbättra vattenförsörjning och sanitet i området samt skapat förutsättningar för psykosocialt stöd till ungdomar, säger minister Peter Eriksson.

Strategin har funnits på plats sedan år 2016. Totalt strategibelopp blir, efter dagens beslut, 1,8 miljarder kronor. Den summan inkluderar alla projekt mellan åren 2016-2020.

I humanitära medel har Sverige också bidragit med mer än 3,3 miljarder kronor sedan år 2011. Under år 2019 har Sidas humanitära enhet redan allokerat mer än 500 miljoner kronor till Syrienkrisen. Humanitära medel hanteras separat från Syrienkrisstrategin och baseras på oberoende behovsbedömningar.  

 

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.