Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

FN-center för innovation öppnar i Lund

Publicerad

(Ny version) Näringsminister Ibrahim Baylan reser på måndag till Lund för att delta vid invigningen av ett FN-initierat innovationscenter. Näringsministern är tillsammans med Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, ansvariga statsråd för etableringen av det nya innovationscentret. Centret delfinansieras av Utrikesdepartementet i samarbete med Näringsdepartementet och är ett av 17 kommande globala innovationscenter under FN-organet UNOPS regi.

Tid:
Plats: Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund

FN:s projektorganisation UNOPS (United Nations Office for Project Services) globala innovationscenter ska främst fokusera på att identifiera nya innovativa lösningar från unga innovativa företag och uppfinnare från hela världen. Centren ska bidra till att utveckla idéer och entreprenörer så att de kan bli aktuella för FN-upphandlingar. I nuläget har innovationscenter öppnats i Kina och Antigua. Planen är att det ska bli totalt 17 center i UNOPS regi.

Det svenska innovationscentret i Lund ska, förutom stöd till enskilda företag och uppfinnare, också bistå med kunskap, modeller och stöd till utvecklingsländer som bygger upp sina egna innovationssystem. Utrikesdepartementet, med understöd av Näringsdepartementet, finansierar denna del av verksamheten med 5 miljoner kronor 2019 och 11 miljoner kronor 2020.

Den svenska finansieringen är en följd av regeringens breda satsning på innovation under förra mandatperioden och målet att innovation ska genomsyra svensk politik som helhet. Satsningen är ett exempel på hur regeringen kan förstärka effekterna av svenskt bistånd genom att stärka synergierna mellan svenskt bistånd och svensk innovation. Satsningen kommer även att bidra positivt till exportstrategins mål om ökat utbyte med internationella organisationer.

– Det gläder mig att även FN, genom UNOPS, med rätta identifierat Lund och Sverige som attraktiva platser för innovation och entreprenörskap. Vi har mycket att erbjuda här. Genom etableringen av centret kan Sveriges världsledande innovationsförmåga fortsätta bidra till att lösa de globala utmaningar som adresseras i Agenda 2030 och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Det internationella utvecklingsbiståndet måste bli effektivare och bättre utnyttja modern teknik som en integrerad del i fattigdomsbekämpning och minskade miljöproblem. Därför är det viktigt att innovation och nära kontakter med forskning ökar, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi, pressekreterare hos Ibrahim Baylan eller Hanna Hessling, pressekreterare hos Peter Eriksson.

Invigningen sker vid Star Hotel på Glimmervägen 5 i Lund, och inte vid Ideon Science Park som tidigare uppgavs.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet uppgavs fel adress.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter