Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbetet för att klargöra omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död måste fortsätta

Publicerad

I går natt svensk tid släpptes rapporten från FN:s oberoende utredare Mohamed Chande Othman om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död. Rapporten är ett bidrag till det fortsatta arbetet med att utröna vad som hände för femtioåtta år sedan då Dag Hammarskjöld och femton andra personer i besättningen förolyckades i Ndola (dagens Zambia).

- Slutsatsen från rapporten bekräftar att det verkar rimligt att en attack eller ett hot kan ha förorsakat kraschen i Ndola i september 1961. Regeringens ansträngningar sedan 2014 att återstarta FN:s utredning har gett resultat. Enligt rapporten finns information i ett antal nyckelländer som kan föra ärendet framåt. Därför måste arbetet fortsätta och vi förväntar oss samarbete från alla FN:s medlemsstater. Det är vi skyldiga familjerna till de som gick bort, FN som organisation och alla de som verkar i Dag Hammarskjölds anda, säger utrikesminister Ann Linde.

Regeringen har sedan 2014 drivit resolutioner i FN:s generalförsamling för att upprätta Hammarskjöldutredningen och för att föra den framåt. Resolutionerna har haft brett stöd och antagits av generalförsamlingen med enhällighet.

Sverige tog 2017 initiativ till en resolution som uppdrog åt relevanta medlemsstater att utse seniora oberoende ämbetsmän att genomföra interna översyner av underrättelse-, säkerhetstjänster-, och försvarsarkiv för att klargöra huruvida ytterligare relevant information fanns att tillgå. För svensk del utsågs f.d. ambassadör Matthias Mossberg att genomföra detta arbete. Efter att ha sammanställt all relevant information som sedan skickades till FN-utredningen, avslutade Mossberg sitt uppdrag under våren 2019.

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00