Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Utredning ska se över lagstiftning om läkemedel för djur

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska göra en översyn av nuvarande lagstiftning om läkemedel för djur. En viktig fråga för utredningen är att lagstiftningen säkerställer en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och bekämpning av antibiotikaresistens.

Syftet med översynen av den nuvarande lagstiftningen om läke­medel för djur är att anpassa de nationella bestämmelserna till två nya EU-förordningar om veterinärmedicinska läkemedel och om foder som innehåller läkemedel. Båda förordningarna ska tillämpas från och med den 28 januari 2022.

– Sverige har länge legat i framkant vad det gäller en ansvarsfull användning av antibiotika till djur samtidigt som vi drivit på för striktare regler inom hela EU. Detta har gett resultat och nu måste alla EU-länder anpassa sig till den nya lagstiftningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

De nya reglerna förväntas bidra till en fortsatt minskning av antibiotikaanvändningen i EU. I och med den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel får antibiotika inte användas rutinmässigt eller för att kompensera för brister i djurhållningen. Den nya förordningen innebär också ett förbud mot användning av antibiotika i förebyggande syfte till grupper av djur. En viktig skillnad jämfört med nu gällande regelverk är att det blir obli­gatoriskt för medlemsstaterna att samla in och rapportera data till den euro­peiska läkemedelsmyndigheten om försäljning och användning av antibiotika till djur. Datainsamling är en viktig del i arbetet med att följa upp antibio­tikaanvändningen.

Jenny Wennhall, rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö, har utsetts till särskild utredare. Utredningen ska redovisas senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.