Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Per Olsson Fridh, statssekreterare hos Peter Eriksson besöker Sudan och Etiopien

Publicerad

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Erikssons statssekreterare Per Olsson Fridh besöker Sudan och Etiopien den 17-21 september. Resan genomförs i ljuset av den historiska utvecklingen i de båda länderna och som ett led i regeringens demokratioffensiv. Per Olsson Fridh kommer att träffa representanter för ländernas regeringar liksom civilsamhällesorganisationer, kvinnor och unga.

- Demokratioffensiven innebär att Sverige står upp för demokrati världen över. I Etiopien har vi det senaste dryga året sett en omfattande demokratisk reformagenda rullas ut och Sudan fick nyligen sin första civila regering på över 30 år. Statssekreterare Per Olsson Fridh reser nu till båda länderna för att diskutera dessa viktiga landvinningar och hur Sverige kan stödja en fortsatt positiv utveckling, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

I Sudan kommer Per Olsson Fridh att träffa representanter för landets nya civila övergångsregering liksom civilsamhällesorganisationer, kvinnor och unga, och uttrycka Sveriges engagemang för och stöd till genomförandet av de demokratiska reformer som aviserats i landet. Kvinnors aktiva deltagande i samhällsutvecklingen är också ett centralt tema.

- Kvinnornas starka roll i den folkliga proteströrelsen i Sudan har gjort stort avtryck. Denna kraft måste tillvaratas i det nya skede som landet går in i. Sverige fortsätter att stödja kvinnors rättigheter och politiska deltagande, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare hos Peter Eriksson

I Etiopien fortsätter de historiska demokratiska reformerna som inleddes under 2018 för ökad yttrandefrihet, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Regeringen tillförde i april 200 miljoner kronor till utvecklingssamarbetet med Etiopien för att ytterligare stärka stödet till reformarbetet. Statssekreterarens besök i Etiopien syftar till att föra dialog om reformprocessen med regeringsrepresentanter och civilsamhällesaktörer samt till att följa upp det utökade stödet.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.