Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan påbörjar en förenklingsresa för fler och växande företag

Publicerad

Som ett led i arbetet med ett konkurrenskraftigt företagsklimat för mindre företag påbörjar näringsminister Ibrahim Baylan i höst en småföretagsturné. Ibrahim Baylan kommer under resan att lyssna in och diskutera utmaningar och möjligheter för småföretagare från olika delar av landet.

Förenklingsresans syfte är att lyfta regeringens arbete med att skapa enklare förutsättningar för mindre företag att verka och växa. Det övergripande näringspolitiska målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

God service och ett bra bemötande från statliga och kommunala myndigheter, rimliga handläggningstider och hög kvalitet på regelgivning och regeltillämpning. Det är exempel på ämnen som näringsministern under hösten kommer att ta upp och diskutera med småföretagare i relevanta branscher på olika platser i Sverige. I samband med höstens fem planerade företagsbesök kommer också hearings att hållas med relevanta aktörer. Turnén ska leda fram till konkreta reformförslag från regeringen.

– Sverige behöver fler och växande företag. Det är en grundpelare för svensk tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft, och för detta krävs ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Jag ser fram emot att diskutera hur och vad vi kan förenkla för att svenska företag ska kunna fortsätta verka och växa, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter