Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan inleder sin förenklingsresa i Eskilstuna

Publicerad

På måndag inleder näringsminister Ibrahim Baylan sin förenklingsresa genom att besöka Eskilstuna Elektronik AB. Syftet med besöket är att lyssna in och diskutera utmaningar och möjligheter för småföretagare från olika delar av landet. Därutöver kommer näringsministern lyfta regeringens arbete med att skapa enklare förutsättningar för mindre företag att verka och växa.

På måndag inleder näringsminister Ibrahim Baylan sin förenklingsresa som kommer att pågå under hösten. Det övergripande näringspolitiska målet med resan är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. I samband med höstens fem planerade företagsbesök kommer också hearings att hållas med relevanta aktörer. Turnén ska leda fram till konkreta reformförslag från regeringen.

– När jag reser på det här sättet och får diskutera regelförenklingar med driftiga småföretagare runt om i Sverige gör jag det med ett öppet sinne. Upplever man som företagare att det finns regelkrav som är daterade och borde avskaffas så kommer jag att lyssna in och ta med mig de inspelen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Program för måndag 23 september

Kl. 10.45 Medieträff
Plats: Elite Hotel Eskilstuna, Hamngatan 11

Kl. 11.15 Företagsbesök på Eskilstuna Elektronik AB
Plats: Gustafsvägen 20

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.