Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen underlättar för mindre kommuner att söka projektmedel för regional hållbar utveckling

Publicerad

Det ska bli lättare för bland annat landsting och mindre kommuner att ta del av Tillväxtverkets bidrag för regional utveckling. Igår beslutade regeringen att genom en förordningsändring tillfälligt ta bort myndighetens krav på medfinansiering vilket innebär större möjligheter att finansiera projekt inom den regionala tillväxtpolitiken.

Regeringen har tidigare fattat beslut om att ge Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet och sammanhållningspolitiken. 108 miljoner kronor har avsatts för uppdraget under perioden 2019–2022.

Uppdraget regleras idag av en förordning som innehåller krav på medfinansiering, vilket innebär att Tillväxtverket inte får bekosta mer än 50 % av utgifterna för insatser och projekt inom ramen för uppdraget. Gårdagens beslut om förordningsändring innebär att kravet på medfinansiering tillfälligt tas bort och att Tillväxtverket ges möjlighet att lämna bidrag motsvarande 100 % av utgifterna. Förändringen görs för att ge Tillväxtverket bättre förutsättningar att genomföra regeringsuppdraget på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, då myndigheten inte blir lika beroende av medfinansiärer.

– Det slopade kravet på medfinansiering ska göra det lättare för bland annat glesbygdskommuner att ta del av Tillväxtverkets medel och på så vis främja den regionala utvecklingen. Det här är en viktig insats för att främja jobb och tillväxt i hela Sverige, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Förordningsändringen träder i kraft den 15 augusti 2019 och upphävs vid utgången av december 2022 då regeringsuppdraget avslutas.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.