Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av familjerättslig lagstiftning

Publicerad

Regeringen avser att se över vissa familjerättsliga frågor, bl.a. utreda hur den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen skulle kunna göras könsneutral.

– Nu tar vi ett viktigt steg framåt för att underlätta för regnbågsfamiljer. Regeringen kommer att utreda hur den föräldraskapsrättsliga regleringen skulle kunna göras könsneutral. Vår strävan att lämna den begränsande heteronormen bakom oss och säkerställa att vi har en lagstiftning som tar hänsyn till att familjer kan se olika ut måste fortsätta, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för hbtq-politiken.

Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att, med utgångspunkt i barnets bästa, modernisera den familjerättsliga lagstiftningen. Flera viktiga åtgärder har redan vidtagits. Sedan årsskiftet är bland annat förutsättningarna för föräldraskap efter en assisterad befruktning i utlandet desamma för alla par, oavsett kön eller sexuell läggning. För några veckor sedan trädde också nya bestämmelser i kraft som innebär att fler familjekonstellationer inkluderas i möjligheterna att vara föräldralediga och vårda ett barn med föräldrapenning.

Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att underlätta för hbtq-familjer och kommer bl.a. att utreda hur den föräldraskapsrättsliga regleringen skulle kunna moderniseras, samtidigt som de sakliga skälen bakom dagens regleringar även fortsatt ska kunna tillgodoses.

– Lagstiftningen behöver utvecklas i takt med samhället i övrigt. Varje barn ska ha en trygg familjesituation och få växa upp i ett samhälle som tar hänsyn till att familjer kan se olika ut. Att se över den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen är ett viktigt steg på vägen, säger Åsa Lindhagen.

Målsättningen är att lagstiftningen ska vara jämlik, modern och anpassad till olika familjekonstellationer. En självklar utgångspunkt är att lagstiftningen ska ha barnets bästa i fokus.

 

Presskontakt

Joakim Söder
Tf pressekreterare hos Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-1360892
e-post till Joakim Söder

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?