Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Annika Strandhäll till högnivåmöte om Agenda 2030 i New York

Publicerad

I dag inleds FN:s högnivåpolitiska forum för hållbar utveckling. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll leder den svenska delegationen, och är på plats i New York 15–19 juli då bland annat ministermötet äger rum.

– Sverige ligger globalt sett i framkant i många avseenden, inte minst på jämställdhets- och klimatområdet, men mycket arbete återstår. Vi kan och ska vara ledande i förändringen mot ett hållbart samhälle, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det högnivåpolitiska forumet utgör en global plattform för uppföljningen och utvärderingen av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Temat för årets forum är "Empowering people and ensuring inclusiveness and equality" och fokuserar på människors egenmakt, delaktighet och jämlikhet samt att bekämpa klimatförändringarna.

I år granskas fem mål särskilt: God utbildning för alla (mål 4), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), Minskad ojämlikhet (mål 10), Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) samt Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Utöver att hålla Sveriges nationella anförande vid högnivåmötet kommer Annika Strandhäll att delta vid ett flertal sidoevent, samt hålla bilaterala samtal med ministerkollegor och företrädare för FN.

Socialförsäkringsministern finns tillgänglig för media under mötet. För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Alexandersson.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Tf. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter