Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige inleder bilateralt utvecklingssamarbete med Armenien

Publicerad

Armenien har en ny reforminriktad regering som kom till makten efter den så kallade sammetsrevolutionen våren 2018. Vid parlamentsvalet i december bekräftades det folkliga stödet för regeringens reformambitioner och ett nytt, ungt och reforminriktat parlament valdes in.

I dag beslutade regeringen om en uppdatering av strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020. Ändringen möjliggör bilateralt samarbete med Armenien inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet, ekonomisk utveckling samt miljö och klimat. Strategins inriktning ligger i övrigt fast.

– I mars reste jag till Armenien för att träffa den nye premiärministern Pasjinjan. Utvecklingen i Armenien är spännande och positiv. Nu öppnar vi ett fönster för ett bilateralt utvecklingssamarbete. De svensk-armeniska förbindelserna kommer att fortsätta växa, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Genom att utvidga strategin till att även omfatta bilateralt samarbete med Armenien vill Sverige visa sitt stöd för den armeniska regeringens tydliga engagemang för en hållbar, demokratisk och inkluderande utveckling.

Det svenska reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet syftar till att stödja ländernas närmande till EU och därigenom bidra till ekonomisk, demokratisk och miljömässigt hållbar utveckling i regionen. Det civila samhället spelar en särskilt viktig roll i denna process och jämställdhet är en övergripande prioritering. Sveriges stöd till Armenien har hittills enbart rymts inom regionala insatser, exempelvis genom Europarådet och de regionala utvecklingsbankernas fonder och program. Ändringen träder i kraft omedelbart och Sida påbörjar nu arbetet med att bygga upp det bilaterala stödet till reformprocesserna i Armenien.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.