Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan invigningstalar på IVA:s internationella jubileumskonferens

Publicerad

Tisdag 25 juni deltar näringsminister Ibrahim Baylan på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) internationella jubileumskonferens Engineering a better world – the next 100 years.

Tid:
Plats: Norra Latin – Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B

IVA fyller i år 100 år och firar detta med att bland annat anordna en jubileumskonferens med fokus på framtiden. Under konferensen deltar internationella forskare och debattörer för att diskutera hur ingenjörer och ingenjörsakademier ska arbeta för att främja samhällsutvecklingen och bidra till hållbara lösningar inom energi, distribution av råvaror och resurser, samhällets infrastruktur samt hälsa.

– Ingen kan ensam lösa morgondagens samhällsutmaningar. För att skapa en hållbar framtid för oss och kommande generationer krävs hållbara lösningar. Samverkan mellan myndigheter, näringsliv och akademi är en förutsättning för att vi ska lyckas med detta och uppnå målen i Parisavtalet och Agenda 2030. Jag ser fram emot konferensen och att ytterligare stärka den goda samverkan som präglar Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan.    

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.