Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tryggad garantipension i utlandet

Publicerad

Regeringen vill skapa trygghet för pensionärer som har svensk garantipension och är bosatta i ett annat europeiskt land. Möjlighet till utbetalningar ska enligt den proposition som överlämnas till riksdagen förlängas till utgången av 2020.

– I tider av osäkerhet är det viktigt att människor inte hamnar i kläm eller att stora förändringar sker över en natt. Med detta förslag tar regeringen ett mer långsiktigt ansvar för de garantipensionärer som bott och arbetat i Sverige, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen har tillsatt en utredning (Garantipensionsutredningen, S 2018:14) som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Detta efter en dom från EU-domstolen i december 2017, som innebar att det saknades stöd för Sverige att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland inom EU/EES och i Schweiz.

I väntan på Garantipensionsutredningen och att dess eventuella lagförslag börjat gälla har riksdagen tidigare beslutat att garantipension under en tidsbegränsad period, till utgången av 2019, ska kunna betalas ut till personer bosatta inom EU/EES och i Schweiz. Eftersom Garantipensionsutredningen inte lämnar sitt slutbetänkande förrän i slutet av året föreslår regeringen nu att den tillfälliga regleringen förlängs med ett år. Det innebär att cirka 43 000 pensionärer bosatta i EU/EES samt Schweiz får garantipension fortsatt utbetald till utgången av 2020.

Föranlett av Storbritanniens pågående utträde ur EU har riksdagen tidigare beslutat att garantipension även efter landets utträde ska kunna fortsätta betalas ut till personer bosatta i landet till utgången av 2019. Regeringen föreslår att även denna möjlighet förlängs med ett år, till utgången av 2020. Förslaget berör cirka 1 700 personer.

Förlängningen av möjligheten till fortsatt utbetalning till Storbritannien ska komma i fråga endast om landet lämnar EU med ett utträdesavtal. Syftet är att de som får garantipension i Storbritannien initialt ska få samma förutsättningar att överväga, planera och fatta väl avvägda beslut som personer med andra socialförsäkringsförmåner till följd av utträdesavtalet.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.