Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige ansluter sig till digital bevisning inom EU

Publicerad

Regeringen ger Åklagarmyndigheten i uppdrag att ansluta sig till en teknisk lösning som gör att frågor och svar om digital bevisning enligt europeiska utredningsordern (EIO) kan utbytas mellan åklagare inom EU.

– Genom att svenska åklagare kan utbyta information om bevisning med andra åklagare inom EU förkortas utredningstider och vi kan agera snabbare i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Om det under en pågående förundersökning eller rättegång i en EU-medlemsstat behöver inhämtas bevisning i en annan EU-medlemsstat, kan det ske genom att en så kallad europeisk utredningsorder utfärdas (EIO). Åklagarmyndigheten handlägger runt 700 inkommande och 600 utgående europeiska utredningsordrar per år. Europeiska kommissionen utvecklar nu i samarbete med medlemsstaterna en online-portal, E-evidenceportalen, som ska användas för att överföra den digitala bevisningen. Portalen kommer vara på plats i oktober 2019. Den svenska anslutningen till portalen ska vara genomförd senast den 1 januari 2021.

Regeringens uppdrag till Åklagarmyndigheten grundar sig i ett samarbete mellan EU:s medlemsstater som går under samlingsnamnet e-juridik. Syftet med samarbetet är att underlätta för medborgare, företag och rättstillämpare att få tillgång till rättsliga förfaranden och rättslig information samt för att bidra till ett förbättrat samarbete mellan rättsliga myndigheter i olika medlemsstater. Överföringen av information via E-evidenceportalen kommer att ske med hjälp av den säkra transportförbindelse, e-CODEX, som vissa medlemsstater har utvecklat inom ramen för samarbetet på e-juridikområdet.

Presskontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.