Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förbättrat grundskydd och tryggare pensioner

Publicerad

I morgon överlämnas förslag till riksdagen för att höja och trygga den allmänna pensionen. Det innebär bland annat att garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer höjs från och med nästa år. 2020 höjs även lägsta åldern för att ta ut allmän pension och en så kallad riktålder införs för att upprätthålla pensionsnivåerna när vi lever allt längre. Partierna som står bakom pensionssystemet i Pensionsgruppen – Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet – har gemensamt beslutat om förslagen.

I december 2017 enades de sex partierna som står bakom pensionssystemet om en rad förändringar för att långsiktigt höja och trygga pensionerna. Bland annat slogs det fast att grundskyddet för de pensionärer som har det tuffast ska förbättras samt att de sjunkande pensionsnivåerna, som är ett resultat av att medellivslängden i Sverige stiger, ska motverkas.

I morgon överlämnas därför förslag till riksdagen som innebär att grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad och att taket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Samtidigt ändras inkomstprövningen i bostadstillägget för att göra det mer träffsäkert och för att se till att det än mer ska ha lönat sig att ha arbetat. Ungefär 830 000 pensionärer kommer få en ökad disponibel inkomst till följd av förslagen med upp till 1 500 kronor per månad. En pensionär som enbart har garantipension och en hög hyra kommer få ca 1 100 mer per månad. Förändringarna ska vara på plats till 2020.

I Sverige lever vi allt längre. Den förväntade tiden som pensionär är i dag tre år längre än när pensionssystemet beslutades på 90-talet. Det är positivt men innebär även att pensionerna blir lägre eftersom de måste räcka längre. För att motverka de sjunkande pensionsnivåerna har Pensionsgruppen enats om att arbetslivet måste bli mer hållbart och successivt förlängas.

Därför föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut höjs från 61 till 62 år 2020. Samtidigt införs ett nytt åldersbegrepp, en så kallad riktålder, i socialförsäkringsbalken. Avsikten med riktåldern är att styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem. Riktåldern ska beräknas första gången 2020, men tillämpas först 2026.

– De som varit med och byggt upp vårt land ska känna trygghet och ha en bra pension. Därför höjer vi nu både bostadstillägget och garantipensionen. Ålderdom ska aldrig betyda fattigdom, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen.

– Ett långt arbetsliv är grunden för en bra pension. Här anpassar vi pensionssystemet till att vi blir allt äldre och kan arbeta längre. Samtidigt justeras de allra lägsta pensionerna något, vilket ger många äldre bättre förutsättningar, säger Katarina Brännström, Moderaternas ledamot i Pensionsgruppen.

– Pensionssystemet måste stärkas, därför tar vi nu tydliga steg för ett starkare pensionssystem. De med de lägsta pensionerna, oftast kvinnor, kommer nu att få en högre pension, och det är viktigt. För att på lång sikt stärka pensionen för alla kommer höjningen av pensionsåldern att vara en förutsättning. För mig och Centerpartiet är dessa två förslag glädjande, säger Solveig Zander, Centerpartiets ledamot i Pensionsgruppen.

– Mycket viktigt och glädjande att vi fått till en överenskommelse som förbättrar den ekonomiska situationen för våra äldre med de lägsta pensionerna. Överenskommelsen om en höjd pensionsålder bidrar till ett mer hållbart pensionssystem, men är också en tydlig signal om att vi ska se våra seniorer som en viktig resurs, säger Hans Eklind, Kristdemokraternas ledamot i Pensionsgruppen.

– Det är bra att fler människor får möjlighet att fortsätta arbeta längre upp i åldrarna. Detta är också bra för välfärden där bristen är stor på exempelvis läkare och lärare. Ett viktigt steg mot ett mer modernt arbetsliv, säger Mats Persson, Liberalernas ledamot i Pensionsgruppen.

– För oss i Miljöpartiet är det viktigt att stärka upp för de med allra lägst pensioner och att det finns ett tillräckligt bra grundläggande skydd. Nu ser vi att ett viktigt steg är taget för att uppnå det, säger Janine Alm Ericson, Miljöpartiets ledamot i Pensionsgruppen.

Mer om Pensionsgruppen

Pensionsöverenskommelsen för långsiktigt höjda och trygga pensioner från december 2017 slog fast att pensionssystemet ska renoveras och utvecklas för att ge höjda pensioner. Pensionsgruppen var då bland annat överens om att reformera och förstärka grundskyddet, att reformera och trygga premiepensionssystemet, att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara pensioner genom ett successivt längre och mer hållbart arbetsliv, att analysera pensionsavgiftens nivå, att inrätta av en delegation för senior arbetskraft, samt att arbeta för mer jämställda pensioner.

Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Ledamöter i Pensionsgruppen:

• Annika Strandhäll (S), ordförande
• Katarina Brännström (M)
• Solveig Zander (C)
• Hans Eklind (KD)
• Mats Persson (L)
• Janine Alm Ericson (MP)
• Fredrik Lundh Sammeli (S)
• Teresa Carvalho (S)

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.