Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Delegationen mot segregation får fortsatt finansiering

Publicerad

I vårändringsbudgeten för 2019 föreslår regeringen att myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, ska fortsätta sin verksamhet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen beslutade att halvera Delmos förvaltningsanslag för 2019 jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019. Riksdagen beslutade också att ändra så att anslaget ska användas för Delmos förvaltningsutgifter i syfte att avveckla myndig­heten. Beslutet motiverades med att myndigheten ska läggas ned och upphöra som myndighet den 31 december 2019.

- Delmos har en viktig roll för att regeringens åtgärder mot segregation ska få genomslag och för uppföljning av arbetet. Regeringen anser därför att Delmos verksamhet ska fortsätta, och att myndigheten bör vara samordnande och bidra till långsiktighet i arbetet att minska och motverka segregation, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten att anslaget ska öka med 11 miljoner kr för 2019.

 

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.