Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson tar emot utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen

Publicerad

Torsdag den 1 november överlämnar Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar sitt betänkande ”Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter” till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vid en pressträff.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet. Observera nya lokaler. Entré från vakten vid Rödbodgatan 6.

Regeringens särskilda utredare Kenth Nauclér har haft i uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Ta med presslegitimation. Välkomna!

Presskontakt

Maja Zachrisson
Tf. pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-219 81 64
e-post till Maja Zachrisson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.