Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

COP24 och hållbara städer under nordiskt miljö- och klimatministermöte i Oslo

Publicerad

Den 31 oktober deltar minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog i det nordiska miljö- och klimatministermötet i Oslo. På agendan står bland annat hållbara städer, klimatanpassning och nordiska insatser inför och under COP24.

Mötet i Oslo är det sista miljö- och klimatministermötet inom Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under 2018. I samband med mötet kommer miljöminister Karolina Skog att presentera det nya nordiska samarbetsprogrammet för åren 2019–2024 för Nordiska rådet. En av delarna i programmet, som kommer att diskuteras på ministermötet, är ett närmare samarbete om hållbar stadsutveckling.

– Utvecklingen i våra städer är central utifrån många miljö- och hållbarhetsaspekter, inte minst klimatet. Därför är det väldigt positivt att vi stärker det nordiska samarbetet kring hållbara städer i det nya samarbetsprogrammet, säger miljöminister Karolina Skog.

Ministrarna kommer även att diskutera hur ett nordiskt samarbete kan verka som positiv kraft under FN:s klimatmöte COP24 i Polen i december.

– De nordiska länderna har en lång tradition av att agera brobyggare mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. Det är en styrka som vi måste ta vara på i förhandlingarna vid det kommande klimatmötet, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00