Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

OECD kommer stå värd för det globala partnerskapet ’Global Deal’

Publicerad

Att OECD nu tar över arbetet från Sverige med att driva Global Deal framåt visar att social dialog och goda relationer på arbetsmarknaden är en viktig del i att minska ojämlikhet och skapa förtroende på framtidens arbetsmarknad.

Den 19 september enades medlemsstaterna i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om att stå värd för en stödenhet för partnerskapet ’The Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth’.Stödenheten är ett samarbete mellan OECD och Internationella arbetsorganisationen (ILO), vilket är en naturlig följd av att organisationerna är medgrundare till initiativet.

Att OECD nu tar över arbetet från Sverige med att driva Global Deal framåt visar att social dialog och goda relationer på arbetsmarknaden är en viktig del i att minska ojämlikhet och skapa förtroende på framtidens arbetsmarknad. Global Deals roll är avgörande i det avseendet.Global Deal växer, både vad gäller antalet medlemmar och bredden på verksamheten och dess aktiviteter och det är därför lägligt att en mer långsiktig struktur skapas. Det gör att ta arbetet kan tas vidare till nästa nivå.

- OECD är en naturlig plats för Global Deal. Vi vill att alla arbetstagare ska kunna ta del av de kunskaper, möjligheter och skydd som finns på mer inkluderande och dynamiska arbetsmarknader. Det är något som framgår i allt från vårt policyramverk för inkluderande tillväxt till vår kommande jobbstrategi, säger OECD:s generalsekreterare José Ángel Gurría.

- Tillsammans med ILO och övriga partners i Global Deal ser vi fram emot att arbeta vidare med statsminister Stefan Löfvens vision om en förnyad och levande social dialog som visar att samarbete är den bästa vägen framåt för alla.

Att en stödenhet etableras på OECD kommer ytterligare att stärka arbetet inom Global Deal och ge det växande antalet partners stöd i deras åtaganden. Man kommer att bygga vidare på OECD:s och ILO:s samlade expertis och kunskaper, och dra nytta av organisationernas respektive erfarenheter för att även fortsättningsvis säkerställa en global räckvidd och för att uppnå målen med partnerskapet.

Med en stödenhet säkerställs att idéerna som är i fokus för Global Deal fortsätter att ha en central roll i den internationella debatten om globalisering, ojämlikhet och framtidens arbetsmarknad.

- Att OECD och ILO upprättar ett gemensamt permanent sekretariat för Global Deal-initiativet är ett viktigt bidrag i arbetet för att skapa en inkluderande ekonomisk tillväxt där goda relationer mellan arbetsmarknadens parter är en fundamental del, säger statsminister Stefan Löfven.

Global Deal initierades av Sveriges statsminister Stefan Löfven och lanserades hösten 2016. Det är ett globalt partnerskap för anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt som samlar cirka 100 regeringar, privatsektoraktörer, fackföreningar och andra organisationer med målet att gemensamt möta utmaningarna på arbetsmarknaden och göra det möjligt för alla människor att dra nytta av globaliseringen.

Partnerskapets fokus är att belysa nyttan och potentialen med social dialog som ett sätt att verka för anständiga arbetsvillkor, fler och bättre jobb, ökad produktivitet, och i förlängningen ökad jämlikhet och en mer inkluderande tillväxt.

 

Presskontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.