Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill se fler åtgärder mot fusk på högskoleprovet

Publicerad

Kroppsvisitering av deltagare eller sekretesskydd för den som anmäler misstänkt fusk. Det kan bli framtida åtgärder för att förhindra fusk på högskoleprovet. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en ny utredning.

– Många jobbar väldigt hårt för att få läsa sin drömutbildning på högskolan. Då är det djupt orättvist när det finns personer som tränger sig före genom att fuska, medan de som är mer meriterade får stå tillbaka. Fusket undergräver dessutom förtroendet för provet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Sedan 2016 kan den som fuskar på högskoleprovet dömas för osann försäkran, och ett antal personer har också dömts för det brottet. I april 2018 gjorde Ekobrottsmyndigheten ett tillslag mot en liga som organiserade fusk på högskoleprovet och flera personer häktades. Brottsutredningen pågår fortfarande.

Regeringen anser att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att förhindra att organiserat fusk vid högskoleprovet fortsätter. Därför tillsätter regeringen nu en utredning. En del i uppdraget blir att ta ställning till om det ska vara möjligt att kroppsvisitera provdeltagarna.

Det organiserade fusket kring högskoleprovet omsätter stora pengar och det kan inte uteslutas att den som anmäler fusk i dag riskerar att utsättas för hot eller våld. Utredningen ska därför också ta ställning till om sekretess ska gälla för den som anmäler misstänkt fusk, så att vederbörande inte kan identifieras eller utsättas för repressalier.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 maj 2019.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.