Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Goda exempel ska leda till fler stadsgator

Publicerad

Regeringen har idag, den 30 augusti, gett Boverket i uppdrag att sammanställa exempel på omvandling av tidigare genomfartsleder till stadsgator. Syftet är att sprida goda exempel på gator som är mångfunktionella, där många olika behov och intressen kan hanteras samtidigt som digitaliseringens möjligheter utnyttjas.

- Sverige växer. Det behöver byggas mycket bostäder och på många håll runtom i landet vill man nu göra om trafikleder till smarta gator så att fler funktioner kan samsas och utrymmet kan utnyttjas bättre. Då är det bra att ha tillgång till en ordentlig kunskapsbas med exempel på klimatsmarta, hållbara och levande stadsmiljöer som integrerar bostadsområden istället för att skära av dem från varandra, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Boverket ska i sin sammanställning beskriva åtgärder i den fysiska miljön vid tidigare omvandlingar av genomfartsleder till mångfunktionella och smarta stadsgator. Boverket ska även redogöra för framgångsfaktorer, synergieffekter, målkonflikter och eller hinder för implementering för varje enskilt exempel, som både kan vara svenska och internationella.

Boverket ska i genomförandet av uppdraget, som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2019, inhämta synpunkter från Trafikverket och andra relevanta myndigheter.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Samverkansprogrammet Smarta städer

Smarta städer är en av fem strategiska samverkansprogram som regeringen inrättat för att möta stora samhällsutmaningar. Med Smarta städer ska innovation, teknik och digitalisering möjliggöra långsiktigt hållbara urbana miljöer.