Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Sverige ökar sitt stöd till Unesco

Publicerad

Sverige skriver idag under ett avtal med Unesco som innebär att Sida under perioden 2018-2021 kommer att stödja Unesco med 430 miljoner svenska kronor. Stödet kommer att gå till Unescos arbete inom utbildning, press- och yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Tidigare i år har Sida också gjort en ny särskild satsning på Unescos arbete med flickors utbildning i Afghanistan på 180 miljoner kronor samt en fortsatt satsning på Unescos arbete med att utveckla sex- och samlevnadsundervisning i södra och östra Afrika på 200 miljoner kronor. Utöver detta stödjer Sverige också Unescos insatser för havsfrågor samt organisationens reformarbete. Totalt uppgår det nya svenska stödet därmed till mer än 800 miljoner kronor.

– I tider då extremism och intolerans breder ut sig alltmer är Unescos roll som brobyggare mellan länder och människor viktigare än någonsin, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I Sveriges strategi för samarbetet med Unesco, som publicerades tidigare i år, har regeringen identifierat mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, jämställdhet, hav- och klimatfrågor samt reform av Unescos organisation som prioriterade områden. Regeringen ser Unesco som en viktig aktör för rådgivning och samarbeten med regeringar, myndigheter och civilsamhällesorganisationer runt om i världen i avgörande framtidsfrågor inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Sverige var under 2017 den näst största givaren av frivilliga bidrag till Unesco.

– Unesco har en unik roll genom att arbeta direkt med regeringar och på så sätt kunna driva utvecklingsfrågor framåt. Det ökade stödet från Sverige är en viktig signal för vårt stöd för mänskliga rättigheter inom utbildning, kultur, och yttrandefrihet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Det nya fleråriga stödet till Unesco är en del av Sveriges övergripande arbete för att få till stånd flexibel långsiktig finansiering för FN-systemet.

Presskontakt

Sandra Ahlstrand
Politiskt sakkunnig hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.