Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige fördubblar stödet till Somalia

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Somalia där svenskt utvecklingssamarbete med landet fördubblas. Sveriges bistånd till Somalia kommer uppgå till 3 miljarder kronor för perioden 2018-2022 och möjliggör ett utökat stöd till Somalias pågående freds- och statsbyggnadsprocesser.

Utvecklingen i Somalia gör framsteg, men utmaningarna är fortfarande enorma. Statsbyggnaden går framåt och viktiga ekonomiska reformer har kommit på plats. Reformering av den somaliska säkerhetssektorn pågår så att Somalia successivt ska kunna ta över säkerhetsansvaret från Afrikanska Unionens styrka, AMISOM.

- Somalia befinner sig nu i ett viktigt skede där fortsatt starkt internationellt stöd är avgörande för att bygga vidare på hittills gjorda framsteg, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Ett övergripande mål för Sveriges samarbete med Somalia att bygga upp motståndskraft i det somaliska samhället som efter decennier av konflikt och återkommande naturkatastrofer är mycket skört. Sverige är en stor och viktig givare till Somalia, både när det gäller utvecklingsbistånd och humanitärt stöd. När man under början av 2017 befarade att Somalia skulle drabbas av en allvarlig svält så agerade Sverige, tillsammans med andra givare, och lyckades stoppa katastrofen genom snabba och effektiva biståndsinsatser.

- Hållbara och klimatanpassade försörjningsmöjligheter är avgörande för att minska svält och undernäring, men också för att förebygga och förhindra rekrytering till extremistgrupper. Det är därför en viktig del av den nya strategin, säger Isabella Lövin.

Sverige vill även fortsätta arbeta för att stärka framförallt kvinnors och ungas möjlighet att delta i politiska processer och i utformningen av Somalias framtid. Diasporan utgör en viktig aktör för Somalias uppbyggnad.

I den nya strategin stärker Sverige också stödet till uppbyggnaden av den somaliska säkerhetssektorn. Folke Bernadotteakademien har får ett uppdrag i strategin att förbättra förutsättningarna för inkluderande konfliktlösningsinitiativ.

Den 16-17 juli står Sverige medvärdar för den årliga högnivåkonferensen Somalia Partnership Forum, där fortsatt ansträngningar för fred och utveckling i landet diskuteras.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.