Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige en av värdarna för högnivåkonferens i Bryssel om fortsatta fredsansträngningar i Somalia

Publicerad

Den 16-17 juli står Sverige, tillsammans med den somaliska federala regeringen och EU, värd för den årliga högnivåkonferensen Somalia Partnership Forum. Under konferensen kommer fortsatta ansträngningar för fred och utveckling i Somalia att diskuteras.

Utvecklingen i Somalia går försiktigt framåt och visar på många positiva resultat i olika sektorer. Trots stora humanitära utmaningar och fortsatta säkerhetshot visar den somaliska utvecklingen en tydlig trend med förbättrad stabilitet och utveckling. Samtidigt borgar politiska reformer, som bland annat inkluderar en stärkt federal struktur för en fortsatt positiv utveckling för fred och säkerhet i landet. Vid det senaste parlamentsvalet stärktes andelen kvinnor vilket har lett till att nästan en fjärdedel av det somaliska parlamentet nu utgörs av kvinnor

- Somalia har tagit oerhört viktiga steg mot en hållbar fred och utveckling och utgör en förebild för många andra krigsdrabbade. Det internationella samfundets åtaganden för en fortsatt positiv utveckling i Somalia är centrala, här utgör Somalia Partnership Forum en viktig del, säger utrikesminister Margot Wallström.

Margot Wallström står, tillsammans med EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini och Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed, som värd för Somalia Partnership Forum i Bryssel som sträcker sig över två dagar. Totalt kommer mer än 60 delegationer att delta i konferensen som väntas ge fortsatt starkt stöd till den somaliska regeringens ansträngningar för hållbar fred och utveckling.

Sveriges regering beslutade så sent som i början av juli om en ny strategi för Somalia där svenskt utvecklingssamarbete med landet fördubblas. Sveriges bistånd till Somalia kommer uppgå till 3 miljarder kronor för perioden 2018-2022 och möjliggör ett utökat stöd till Somalias pågående freds- och statsbyggnadsprocesser. Den nya samarbetsstrategin för Somalia gör Sverige till den globalt fjärde största givaren till landet.

Somalia Partnership Forum samlar EU, grannländer till Somalia, internationella givare och AU, FN Världsbanken och andra internationella och regionala organisationer. Konferensens syfte är att följa upp tidigare åtaganden och till att bidra till fortsatt nära samarbete och stöd för utvecklingen i Somalia.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.