Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolforskningsinstitutet får ny direktör

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Camilo von Greiff till ny myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Riksrevisionen.

- Camilo von Greiff kommer på ett bra sätt kunna fortsätta att utveckla Skolforskningsinstitutets arbete med att stärka och tillgängliggöra skolforskningen. För att bryta ojämlikheten är det viktigt att varje lärare och rektor kan få tillgång till modern forskning om lärande och skolutveckling, att goda grundade exempel sprids och att huvudmän får den handlingskraft som kan växa ur vetskapen om vad som fungerar. Det bidrar ett starkt Skolforskningsinstitut med, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Camilo von Greiff är i dag chef för en enhet inom Riksrevisionen som granskar utbildnings- och forskningsområdet. Han har tidigare arbetat med utbildningsfrågor på ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet samt som forskningsledare på studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS.

Skolforskningsinstitutets uppdrag är att bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Camilo von Greiff tillträder sin nya tjänst den 15 augusti.

Presskontakt

Sandra Ahlstrand
Politiskt sakkunnig hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.