Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande

Ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling

Publicerad

Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål kan bara uppnås genom samverkan och genom tydliga kopplingar mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Regeringen stärker detta arbete med dagens beslut om en ny femårig strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling för perioden 2018–2022. Strategin omfattar cirka 1,4 miljarder kronor per år över en femårsperiod.

Strategin kompletterar de två tidigare beslutade globala strategierna för hållbar ekonomisk utveckling respektive hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser. Därmed har regeringen stärkt sitt helhetsgrepp kring samtliga tre dimensioner av hållbarhet inom utvecklingssamarbetet.

– Strategin visar på vikten Sverige fäster vid att investera i människors sociala utveckling med fokus på hälsa och utbildning. Sverige har som stor aktör inom utvecklingssamarbetet betydande kunskap och kompetens att bidra med till det globala uppfyllandet av Agenda 2030, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Den aktuella strategin ska bidra till en hållbar social utveckling genom en förbättrad jämlik och jämställd hälsa, utbildning av god kvalitet genom hela livet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt tillgång till rent vatten, sanitet och hygien (WASH).

- Agenda 2030 kräver att vi ser till helheten och arbetar på flera fronter och den här strategin tar fasta på det. Tillgång till vatten, sanitet och hygien i skolan ökar möjligheterna för att särskilt flickor kan fullfölja sin utbildning. Går man i skola minskar risken för oönskade graviditeter., säger Isabella Lövin.

Strategin lyfter också fram att vi idag har fler människor på flykt än någonsin tidigare, många utan tillgång till grundläggande service och där barn till exempel riskerar att hamna helt utanför skolsystemet. Andra angelägna frågor som tas upp är hälsohot som antibiotikaresistens och riskfaktorer som är kopplade till livsstil som till exempel ohälsosam mat, fysisk inaktivitet och alkoholkonsumtion.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.