Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler ska få stöd att nå gymnasiet – regeringen satsar 158 miljoner kronor på lovskola

Publicerad

Elever som riskerar att inte nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan har rätt till undervisning under skollov. För 2018 satsar regeringen drygt 158 miljoner kronor på lovskola. Skolverket fördelar pengarna till landets skolhuvudmän och har bifallit samtliga av de 323 ansökningar som kommit in.

– Att få lite extra tid på lovet kan göra enorm skillnad för en elev. Tiden med läraren och att få jobba på ett nytt sätt kan räcka för att få biljetten vidare till gymnasiet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Statsbidrag för lovskola ska användas för att hjälpa elever som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyget E. Bidraget ska gå till undervisning under skollov för dessa elever. Huvudmän kan dock inte få statsbidrag för lovskola som de enligt skollagen är skyldiga att anordna för elever som har avslutat årskurs 8 och 9.

– Vi har lagstadgat om rätt till lovskola för elever som behöver det i åttan och nian. Och vi ser att det ger fler elever kunskaperna som krävs för behörighet. Det här statsbidraget ger kommuner och friskolor rätt att ordna mer och bra lovskola, säger Gustav Fridolin.

Totalt har det inkommit 323 ansökningar till Skolverket om bidrag till lovskola – samtliga fick bifall. Bidragsbeloppet är högst 1 500 kronor per elev och vecka för sommarlovet. För sportlovet, påsklovet och höstlovet är det högst 300 kronor per elev och dag.

Mer om statsbidraget och hur pengarna fördelas till landets skolhuvudmän finns på Skolverkets webbplats.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-4525029
e-post till Maud Larsen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.