Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet i Almedalen

Publicerad

Under Almedalsveckan medverkar utrikesdepartementets statsråd och tjänstemän i olika seminarier och evenemang. Utrikesdepartementet arbetar med frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt utvecklingssamarbete samt handel och främjande. Almedalsveckan sammanfaller med Sveriges ordförandemånad i FN:s säkerhetsråd, vilket kommer att uppmärksammas på flera sätt.

Utrikesminister Margot Wallström, EU- och handelsminister Ann Linde, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, kabinettssekreterare Annika Söder och statssekreterare Eva Svedling kommer att delta i Almedalen.

Nedan följer ett urval av engagemangen i veckan.

Utrikesminister Margot Wallström
"Sveriges feministiska utrikespolitik i EU och FN", EU-kommissionen i Sverige och Kvinna till Kvinna
Tid: Tisdagen den 3 juli kl 13:00 - 13:45
Plats: Europahuset, Strandvägen, H522

EU- och handelsminister Ann Linde
"Global frihandel eller växande tullmurar – vad är oddsen?", EU-kommissionen i Sverige
Tid: Onsdagen den 4 juli kl 12:00 - 12:45
Plats: Europahuset, Strandvägen, H522

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
"Isabella Lövin går på dejt med världen", CONCORD Sverige
Tid: Torsdag 5 juli kl 18.00 – 18.30
Plats: Donnersgatan 6

Kabinettssekreterare Annika Söder
"Barns situation i väpnade konflikter – hur ökar vi barns deltagande i internationella forum?", Rädda Barnen
Tid: Onsdagen den 4 juli kl 08:00 - 08:45
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Statssekreterare Eva Svedling
"Klimatmålen, kosten och konsumtionen. Hur hänger det ihop?", Växtbaserat Sverige
Tid: Tisdagen den 3 juli kl 14:00 - 14:45
Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1

Vidare deltar Efraim Gomez, chef för UD:s FN-enhet, deltar bland annat vid seminariet den 3 juli "Sharing responsibility? UN Global Compacts on Refugees and Migrants", arrangerat av UNDP, UNHCR och Dag Hammarskjöld Foundation. Gomez deltar också vid ett seminarium om hunger och konflikt, som arrangeras av SIPRI och FN:s World Food Programmes nordiska kontor den 5 juli.

Sveriges ambassadör för Global Deal Sofia Östmark deltar den 1 juli vid eventet "The Global Deal – how can France and Sweden inspire each other and the world?". Eventet arrangeras av TCO.

Krister Bringéus, ambassadör för nordiskt samarbete, deltar vid Nordiska Ministerrådets evenemang den 1-2 juli. Bringéus deltar även i öppningssamtal med statsrådet Alice Bah Kuhnke 1 juli med titeln "Öppning av det nordiska programmet. Vilka kliv behöver vi ta för verklig jämställdhet i arbetslivet?".

Regeringen har anslagit 10 miljoner kronor per år i en särskild, tvåårig satsning för att ytterligare stärka det konsulära stödet inom familjekonfliktområdet, med särskilt fokus på barn- och tvångsäktenskap. Anslaget är en satsning inom ramen för den feministiska utrikespolitiken. Under Almedalen deltar Jon Åström Gröndahl från UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden i en paneldebatt den 2 juli, arrangerad av GAPF.

Libyen- och Jemensändebudet Peter Semneby kommer att delta vid ett seminarium om Jemen den 4 juli, arrangerat av FOI och Sida.

Ambassadör Fredrika Ornbrant från UD:s enhet för europeisk säkerhet deltar den 1 juli vid Alexandriainstitutets seminarium "What motivates a violent extremist?". Ornbrant talar också vid invigningen av UNDP:s fotoutställning om överlevare av våldsbejakande extremism.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.