Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD publicerar 19 nya landrapporter om mänskliga rättigheter

Publicerad

I dag publicerar Utrikesdepartementet 19 nya rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i länder i Amerika, Centralasien och Östeuropa. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD har publicerat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter sedan början av 2000-talet. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att främja ökad respekt för såväl de mänskliga rättigheterna som för demokratin och rättsstatens principer.

Framöver kommer UD enligt en fastslagen cykel att publicera nya landrapporter regionvis två gånger per år – en gång på våren och en gång på hösten – för de länder där Sverige har permanent närvaro.

– Det var utrikesminister Anna Lindh som i början av 2000-talet fattade beslutet att göra UD:s landrapporter om mänskliga rättigheter offentliga. Det var ett viktigt beslut; att publicera dessa rapporter bidrar till att Sverige lever upp till sin ambition att vara öppet och transparent i vitala frågor om utrikes- och säkerhetspolitik, säger utrikesminister Margot Wallström.

Denna omgång rapporter täcker de 19 länder där Sverige i dagsläget har permanent närvaro – elva i Amerikaregionen och åtta i Centralasien och Östeuroparegionen. Skillnaderna mellan länderna är självklart stora, även inom de två regionerna. Generellt kan dock sägas att medan framsteg görs inom vissa områden, halkar utvecklingen efter inom andra.

Fattigdomen har minskat kraftigt sedan millennieskiftet i såväl Amerika som i Centralasien och Östeuropa, vilket lett till att miljontals människor fått en bättre levnadsstandard. I takt med att fler människor tar sig ur fattigdom öppnas dörrar upp för nya möjligheter.

Samtidigt är kvinnor och flickor fortsatt förfördelade i relation till män och pojkar. Patriarkala samhällsstrukturer och ibland direkt könsdiskriminerande lagstiftning medför en särskilt utmanande situation för kvinnor och flickor.

– Fler människor har det bättre i dag än någonsin tidigare, men jämställdhet är fortfarande en vision – inte verklighet. Därför måste vi fortsätta verka för alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, inklusive genom att motverka alla former av våld och diskriminering och den totala straffrihet som ofta finns för dessa brott, säger Margot Wallström.

UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.