Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbetsministermöte i Lund

Publicerad

Den 20 juni står utrikesminister Margot Wallström värd för ett nordiskt samarbetsministermöte (MR-SAM) i Lund.

På agendan för mötet står bland annat diskussioner om den strategiska inriktningen för Nordiska ministerrådets internationella samarbete, gränshinder och en ny handlingsplan för hur mobiliteten kan ökas i Norden.

Sverige tog den 1 januari över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet med fokus på tre breda prioriteringar "Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden". Detta är det andra mötet i MR-SAM-format under svenskt ordförandeskap.

Presskontakt