Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sveriges gåva till Estland, Lettland och Litauens 100-årsjubileum: jubileumsfonder för ökat utbyte mellan våra länder

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström presenterade idag Sveriges gåva i form av tre jubileumsfonder som regeringen har för avsikt att inrätta till Estland, Lettland och Litauen, med anledning av ländernas hundraårsjubileer 2018. Gåvan tillkännagavs på Skansen i samband med ett fyrpartsmöte mellan Sveriges och de baltiska ländernas utrikesministrar.

Fonderna ska syfta till att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige och våra nära grannländer Estland, Lettland och Litauen, med ett särskilt fokus på främjandet av relationer emellan unga människor. Regeringen har för avsikt att avsätta 30 MSEK (3 bidrag om 10 MSEK vardera) som grundbidrag till fonderna. Regeringen inbjuder dessutom näringsliv, organisationer och enskilda personer i Sverige och Baltikum att bidra till fondernas växande, med målsättningen att skapa varaktiga och dynamiska relationer inom samhällsliv, ekonomi och kultur.

En interimskommitté som leds av tidigare finansminister Pär Nuder kommer att överse processen för bildandet av fonderna.

Skansen står lördagen den 26 maj värd för XIV:e Baltikumdagen som samlar drygt 500 deltagare från de svensk-baltiska diasporagrupperna till en kulturdag med sång, dans, musik, mat och hantverk för att fira 100-årsjubiléerna i Estland, Lettland och Litauen. Utrikesministrarna från Sverige, Estland, Lettland och Litauen deltar.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.