Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Sverige och Indien fördjupar samarbetet inom innovation

Publicerad

Sverige och Indien har i dag undertecknat ett gemensamt innovationspartnerskap som ska fördjupa samarbetet mellan länderna och bidra till hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Signeringen skedde i samband med Indiens premiärminister Narendra Modis besök i Stockholm.

Ladda ner:

– Innovationspartnerskapet med Indien kommer att stärka vårt utbyte med ett av världens viktigaste tillväxtländer. Det ökar våra möjligheter att utveckla gemensamma lösningar som svarar mot globala samhällsutmaningar. Detta samtidigt som vi stärker Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Kort om samarbetet:
• Partnerskapet omfattar flera olika områden, som till exempel smarta städer, transport och e-mobilitet, energi, miljö- och klimatteknik, nya material, rymdfrågor, cirkulär och biobaserad ekonomi, samt hälsa och life science.

• Sverige och Indien kommer att samarbeta kring utveckling och genomförande av gemensamma innovationsprojekt. Indiska och svenska företag och andra innovationsaktörer går samman för att finna svar på gemensamma utmaningar och dra nytta av varandras styrkor.

• Sverige och Indien ska samarbeta kring stöd till innovativa startup-företag, exempelvis genom utbyten mellan inkubatorer. Länderna ska även öka utbytet kring forskningsinfrastruktur och testbäddar.

• Partnerskapet ska fördjupa dialogen kring innovationsfrågor genom ett ökat samarbete över sektors-, departements- och myndighetsgränser för att diskutera innovationsfrågor ur ett systemperspektiv.

– Partnerskapet kommer att göra det lättare för svenska företag att öka sin kunskap om Indiens behov och stärka förutsättningarna för såväl nya samarbeten som nya affärsmöjligheter, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Att svenska kunskapsintensiva företag får möjlighet att sprida hållbar teknik och utveckla nya klimatsmarta lösningar tillsammans med ett land som Indien kan vara ett av de mest effektiva sätten att göra världen bättre, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Som en del av partnerskapet kommer regeringen på torsdag den 19 april att ge Vinnova i uppdrag att stärka innovationssamarbetet mellan Sverige och Indien inom området Smarta städer. Regeringen avser att tilldela Vinnova upp till 50 miljoner kronor för uppdraget fram till år 2021.

Näringsdepartementet ansvarar för att utveckla innehållet i partnerskapet i nära samarbete med Indiens Ministry of Science and Technology.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter