Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Sommarjobb för ungdomar

Publicerad

Det är viktigt att det finns förutsättningar för unga att tidigt få arbetslivserfarenhet och kontakter inför det kommande arbetslivet. För att öka antalet sommarjobb för unga i landets kommuner avser regeringen avsätta 100 miljoner kronor för ändamålet. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Regeringen föreslår i vårpropositionen för 2018 att 100 miljoner kronor avsätts för att öka kommunernas möjligheter att ordna sommarjobb till ungdomar. Satsningen riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio och till de som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet. Satsningen väntas ge jobb till ungdomar som annars kan ha svårt att få ett sommarjobb på egen hand. Sommarjobben kan till exempel vara inom äldreomsorg eller förskola.

Arbetsförmedlingen fördelar pengarna till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb. Avsikten är att hanteringen ska ske på samma vis som de medel som fördelades till kommunerna för sommarjobb 2017.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om satsningen

Har du frågor om handläggningen av medlen? Kontakta Arbetsförmedlingen nedan.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?