Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan bjuder in tunga myndigheter för möte mot segregation

Publicerad

Den 12 april håller samordningsminister Ibrahim Baylan ett möte med ett tiotal myndigheter för att stärka myndigheternas samarbete mot segregation och förbättra arbetet.

Ministern är tillgänglig för intervjuer efter mötet kl 15.30.

– Det här mötet är en ytterligare kraftsamling i arbetet mot segregation. Vi har skjutit till kraftiga resurser till kommunerna och civilsamhället, nu vill vi se ett gemensamt åtagande hos flera av våra stora myndigheter. Vi tänker använda alla verktyg som finns och hela samhällets muskler för att bryta segregationen, säger Ibrahim Baylan.

Arbetet med att minska och motverka segregation sker på såväl statlig, som regional och lokal nivå. Segregation är ett komplext problem som skär över många sektorer och alla samhällsnivåer. Detta innebär att arbetet måste bedrivas tvärsektoriellt och långsiktigt för att uppnå hållbara resultat.

Vid intresse kontakta pressekreterare Gunilla Hjalmarsson: 072-5457079

Deltagande myndigheter

• Arbetsförmedlingen
• Boverket
• Brottsförebyggande rådet
• Delegationen mot segregation
• Försäkringskassan
• Kriminalvården
• Polismyndigheten
• Skolinspektionen
• Skolverket
• Socialstyrelsen
• Säkerhetspolisen

En majoritet av myndigheterna deltar med generaldirektören med plats.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.