Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till Japan på främjarresa

Publicerad

Den 23–25 april 2018 deltar EU- och handelsminister Ann Linde i kungaparets officiella besök i Japan. Tillsammans med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan kommer Ann Linde att från regeringens håll resa med den historiskt stora näringslivsdelegationen på över ett hundra personer. Ann Linde kommer att träffa motparter i den japanska regeringen, potentiella japanska investerare och företrädare för fackföreningsrörelsen.

Japan är Sveriges fjärde viktigaste exportmarknad utanför EU och prioriterat i regeringens exportstrategi. De senaste två åren har varuexporten ökat med 27 procent. 16 000 personer arbetar på de 3 000 svenska företag som exporterar varor eller tjänster till Japan, flertalet av dessa är små- och medelstora företag med färre än 50 anställda.

Under besöket kommer EU- och handelsminister Linde att uppmärksamma frihandelsavtalet mellan EU och Japan som förväntas träda i kraft under 2019. Avtalet är EU:s till omfattningen största och innebär stora möjligheter att utveckla handeln. Linde kommer även att träffa potentiella japanska investerare inom läkemedels- och hälsosektorn, detaljhandel samt tillverkningsindustri. EU- och handelsministern talar vid Japan-Sweden Business Summit som utgör den största plattformen för nätverkande mellan svenskt och japanskt näringsliv som någonsin organiserats. Linde kommer även att möta Japans största fackliga centralorganisation och planerar flera möten med japanska ministrar.

- Jag ser fram emot att tillsammans med japanska företrädare manifestera vårt stöd för frihandel och strävan efter att globaliseringens fördelar och handelsvinster kommer alla till del. Jag ser också fram emot att främja svenska företag i Japan och japanska investeringar i Sverige. Det faktum att nästan halva regeringen har besökt Japan sedan vårt tillträde är ett uttryck för den vikt vi fäster vid denna utmärkta bilaterala relation som i år firar 150 år, säger Ann Linde.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00